międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

faq

Jak wygląda procedura wyboru finalistów konkursu?

Procedura wyboru podzielona jest na dwa etapy. Podczas obrad w pierwszym etapie jury przeprowadzi analizę zgłoszeń pod kątem spełnienia przez nie kryteriów formalnych konkursu. Ze wszystkich zgłoszeń wyłoniona zostanie grupa ok. 20 projektów finałowych, które zostaną zaprezentowane w ramach zbiorczej wystawy pokonkursowej podczas Łódź Design Festival 2020. W dniu otwarcia festiwalu odbędą się drugie obrady jury, podczas których ocenie poddane zostaną przesłane modele projektów. Tego samego dnia, na gali otwarcia festiwalu, ogłosimy zwycięzców make me! oraz wręczymy nagrody specjalne.

Kto będzie oceniał prace? Jaki jest skład jury?

Konkurs jest rozstrzygany przez różnorodne w swoich zainteresowaniach i preferencjach jury, którego skład zmienia się w każdej edycji konkursu. Starannie dobieramy grupę ekspertów z dziedziny designu, która sumiennie ocenia każdy projekt. 

Skład jury make me! 2020:
Agnieszka Jacobson-Cielecka  
Boaz Katz (Form Us With Love)
Czesława Frejlich  
Szymon Hanczar (Hanczar Studio)
Luca Nichetto (Nichetto Studio)
Agata Nowotny
Mariusz Włodarczyk  
Jerzy Porębski  
Maurizio Burrato  
Michał Piernikowski 

Dlaczego udział w konkursie jest płatny?

Całkowity wpływ z opłat za udział w konkursie przeznaczony jest na organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej.

Czemu służy limit wiekowy uczestników?

Określiliśmy granicę wiekową w przedziale 20-35 lat, ponieważ zależy nam na promowaniu i prezentowaniu twórców będących na początku drogi projektowej.

Jak sprawdzić, czy mój formularz został poprawnie zgłoszony?

Każdy uczestnik konkursu po złożeniu formularza otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt.

Jakie elementy projektu będą oceniane przez jury?

W pierwszym etapie obrad jury będzie oceniać projekty według następujących kryteriów:
– oryginalność rozwiązania projektowego,
– trafność realizacji założeń,
– walory estetyczne projektu,
– potencjał rynkowy lub społeczny projektu,
– jakość opisów i zdjęć załączonych w formularzu zgłoszeniowym,
– jakość wykonania modelu projektu.

Z ilu etapów składa się konkurs oraz ile projektów zostanie zakwalifikowanych do finału?

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym zostanie wybrane grono finalistów (do 50 projektów), natomiast w drugim etapie spośród finalistów zostaną wyłonieni zwycięzcy nagród PARADYŻ AWARDS oraz laureaci nagród specjalnych.

Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt?

Jedna osoba/grupa projektowa może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń. Każde zgłoszenie traktowane jest oddzielnie i wymaga każdorazowego wypełnienia formularza oraz dokonania opłaty zgłoszeniowej.

Czy można zgłosić projekt, który jest dopiero w fazie koncepcyjnej, tzn. nie powstał jeszcze prototyp?

Tak, jednak w razie zakwalifikowania się do finału konkursu gotowy prototyp musi być dostarczony w miejsce wskazane przez Organizatora, najpóźniej do dn. 26.04.2019. W przypadku niedostarczenia modelu do tego czasu, projekt zostanie zdyskwalifikowany.

Czy można zgłosić projekt, który jest już wdrożony do produkcji?

Tak.

Czy za każdy zgłoszony projekt trzeba wnosić oddzielną opłatę rekrutacyjną?

Tak.

Mój plik ZIP ma więcej niż 4MB, czy mogę wysłać materiały graficzne pocztą lub e-mailem?

Nie, przyjmujemy jedynie zgłoszenia wysłane za pomocą formularza on-line, a pliki graficzne mogą mieć max. 4 MB każdy.